Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
De corona-crisis houdt ons land behoorlijk in de greep. En niet alleen ons land, deze crisis is een wereldwijd probleem momenteel, zoals u weet.

Voor ons, als stichting, die zich speciaal inzet voor de medemens die hulp het hardst nodig heeft, is dit een lastig probleem. Hoe kunnen we nog adequate hulp bieden? Mogen er nog vrachtwagens met hulpgoederen richting Roemenië? Wat, als dat niet meer kan/mag? Is het nog verstandig om hulpgoederen in te zamelen? Zo ja, hebben we genoeg opslagruimte, wanneer het versturen van de goederen stagneert? En zo zijn er nog zoveel vragen die (deels) onbeantwoord (kunnen) blijven.

Een ding is gelukkig wel altijd mogelijk: De geldgiften die u zo warmhartig overmaakt, kunnen altijd via de bank verzonden worden naar onze contacten in Roemenië. Daardoor kunnen zij toch de meest noodzakelijke levensbehoeften aanschaffen voor de hulpbehoevende medemensen aldaar.

Zoals u op onze hoofdpagina wellicht al hebt gelezen, staken we voorlopig het inzamelen van hulpgoederen, tot nadere orde. Zo houden we ons aan de voorschriften die de overheid zo dringend aan ons geeft.

Wilt u, en kunt u toch (blijven) meehelpen aan onze projecten, schroom dan niet uw bijdrage (elk bedrag is welkom) aan onze stichting over te maken. Dit kan via de gebruikelijke weg. Wij zorgen er weer voor dat het daadwerkelijk omgezet wordt naar hulp voor hen die het zo hard nodig hebben. U mag natuurlijk altijd vermelden voor welk project u wilt dat uw bijdrage wordt ingezet.

Hartelijk dank voor alle bijdragen!