DenJ 2006 In 2006 kwamen we in contact met het gezin van David en Jonathan. Deze tweeling was net geboren en de jongens hadden allebei een schisis (een hazenlip en een open gehemelte). De ouders hadden geen geld om de kinderen te behandelen. Omdat de kinderen geen voedsel binnen konden houden zouden ze zeker sterven. Dit was voor de leden van stichting Kleine Kracht onverteerbaar. We hebben alles op alles gezet om de (vele) operaties te bekostigen. De zorgen in dit gezin werden nog groter toen moeder in 2008 overleed. De oudste dochter nam de moedertaak over. Na een moeilijke tijd ging het in dit gezin weer beter. David en Jonathan zijn nu zeven keer geopereerd en de komende jaren hoeven ze niet weer geopereerd te worden; daarna wacht hen nog wel DenJ 2011weer een aantal correctieve operaties.
Stichting Kleine Kracht heeft dit gezin door de jaren heen materieel ondersteund.
In overleg met de familie is in 2012 besloten onze hulp te beëindigen. Het gaat heel goed met het gezin. De veestapel is erg uitgebreid en ze hebben nu een groot stuk grond voor hun levensonderhoud. Ze kunnen echter altijd een beroep blijven doen op stichting Kleine Kracht als het nodig is.