Hulp die echt aankomt!

Uw hulp dringend gewenst

Sponsoring gevraagd voor Donetsk
Onze contactpersoon in Cernăuți kwam bij Stichting Kleine Kracht met een dringende hulpvraag. Het gaat om sponsoring van transporten met hulpgoederen voor de regio Donetsk, ruim 1.000 kilometer ten oosten van Cernăuți.

De mensen uit Cernăuți zijn de enigen die naar de mensen in Donetsk omkijken, en deze regio van hulpgoederen voorzien. De nood in de regio Donetsk is enorm hoog en alle hulp is welkom. Elke drie weken verzorgen zij zo’n voedsel- en hulpgoede­ren­transport van Cernăuți naar Donetsk.

De kosten voor deze goederen bedragen per transport ca. € 1.700.
KORTE GESCHIEDENIS
Zes jaar geleden hebben anti-regeringsprotesten geleid tot een door Rusland gesteunde opstand in de Oekraïense provincies Donetsk en Luhansk. Sindsdien is daar een stille oorlog gaande, waar separatisten, tegen de zin van Oekraïne, onafhankelijke republieken hebben uitge­roepen.

Verder is er een toenemende intimidatie tegen de kerken. In de door rebellen bezette gebieden van Luhansk en Donetsk zijn de afgelopen maanden kerkleden en pastors opgepakt zonder dat tegen hen een aanklacht is ingediend.

De straatkinderen hebben extra zorg nodig, maar ook kinderen die een thuis hebben, lijden onder de onzekere en gevaarlijke situatie in het land. De vraag naar psycho-sociale hulp voor kinderen is ge­stegen en de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen is ernstig verstoord.
Een groot aantal gezinnen heeft dringend hulp nodig in deze regio’s.
DRINGENDE OPROEP!
Stichting Kleine Kracht wil zijn uiterste best doen om kinderen en hun families te ondersteunen waar nodig.

Helpt u ons alstublieft mee, zodat we veel van deze gezinnen en (hun) kinderen kunnen helpen om hun bestaan weer op te bouwen. Wij hopen dat u, samen met ons, dit nieuwe project een warm hart toedraagt. Wanneer u, al dan niet met een vaste regelmaat, een bedrag wilt overmaken, kan dit via onderstaande bankgegevens, onder vermelding DONETSK.
Alvast onze hartelijke dank.