Stichting Kleine Kracht bestaat uit 5 vaste leden die zich het lot van de medemens in Roemeens Moldavië hebben aangetrokken. Daarnaast zijn er groot aantal vrijwilligers die kleding en andere spullen verzamelen, kleding inpakken, breien, zorgen voor voedselpakketten enz.
Onder de bezielende leiding van Klaas Kerstholt worden per jaar meerdere transporten georganiseerd naar Roemenië. Deze transporten bestaan hoofdzakelijk uit eerste levensbehoeften.

De stichting heeft een christelijke grondslag en ziet in Matheüs 25 vs 34-40 haar drijfveer.
Ook de woorden uit het Bijbelboek Openbaringen: ‘kleine kracht en geopende deur’, geven ons kracht om ons steeds opnieuw Roemeense teams in te zetten voor de noodlijdende mens in Oost Europa.

Naast de leden en vrijwilligers in Nederland hebben we een bijzonder betrouwbaar team in Roemenië, dat ons op verschillende manieren en terreinen ondersteunt. Zonder deze mensen zou het niet mogelijk zijn (geweest) zoveel te bereiken als de afgelopen jaren het geval is geweest. En… we gaan met liefde, maar vooral ook met en door uw steun, hiermee van harte verder!