Stichting Kleine Kracht bestaat uit 5 vaste leden die zich het lot van de medemens in Roemeens Moldavië hebben aangetrokken. Zo was het begonnen, al geruime tijd geleden. Inmiddels hebben de mensen van de stichting ook ‘hart gekregen’ voor de allerarmsten in Oekraïne, o.a. van de Joodse gemeenschap daar.

Een groot aantal vrijwilligers zamelt kleding in en andere spullen (zie GOEDERENLIJST in het rechter-menu), sorteert en pakt deze kleding in, breit, zorgt voor voedselpakketten, en nog veel meer.
Onder de bezielende leiding van Klaas Kerstholt worden per jaar meerdere transporten georganiseerd naar Roemenië. Deze transporten bestaan hoofdzakelijk uit eerste levensbehoeften.

De stichting heeft een christelijke grondslag en ziet in Mattheüs 25 vs 34-40 haar drijfveer.
Ook de woorden uit het Bijbelboek Openbaringen: ‘kleine kracht’ en ‘een geopende deur’, geven ons kracht om, samen met de Roemeense en Oekraïense teams, ons steeds opnieuw in te zetten voor de noodlijdende mens in Oost Europa.

Naast alle hulp in natura kan Stichting Kleine Kracht niet bestaan zonder de financiële hulp van veel vrijgevige mensen. Met deze financiële hulp kan de stichting hulpgoederen en hulpmiddelen aanschaffen, maar ook projecten ondersteunen en zelfs bouwprojecten realiseren, en ook medische hulp bieden waar nodig.

Stichting Kleine Kracht is een ANBI-instelling, wat inhoudt dat uw giften aftrekbaar zijn bij de belasting.

Naast de leden en vrijwilligers in Nederland hebben we een bijzonder betrouwbaar team in Roemenië, dat ons op verschillende manieren en terreinen ondersteunt.

Zij leggen rekenschap af aan de stichting voor elke uitgave die zij doen met de verkregen financiële steun. Ook documenteren zij regelmatig hun werkzaamheden d.m.v. foto-reportages.

Zonder deze mensen zou het niet mogelijk zijn (geweest) zoveel te bereiken als de afgelopen jaren het geval is geweest. En… we gaan met liefde, maar vooral ook met en door uw steun, hiermee van harte verder!