26 februari jl. is er een transport vertrokken naar het zigeunerdorp Bant.

Veel levensmiddelen, kleding en meubilair is hier verdeeld onder de arme zigeuners.

Nog steeds krijgen ongeveer 100 kinderen per dag een warme maaltijd. Voor onze stichting is dit financieel een hele opgave en we hopen dan ook dat u ons met dit project “Warme Maaltijd Bant” zult blijven ondersteunen.

Wij, van Stichting Kleine Kracht, willen zoveel mogelijk gezinnen helpen! Helpt u ons mee?