Verantwoording

Algemene gegevens, beleid en financiële verantwoording van
stichting Kleine Kracht

Naam van de ANBI: Stichting Kleine Kracht

RSIN nummer: 812933758

Contactgegevens:
Klaas Kerstholt
p/a Cr. Voorberghstraat 21
7558 WS  HENGELO OV
kkerstholt@home.nl
074-2774858

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Klaas Kerstholt
Penningmeester: Henriette, Regina, Pascalle de Kraker-Tiesinga
Secretaris: John Beuink
Bestuurslid: Jan Dikken
Bestuurslid: Willem Kerkdijk

Doelstelling:

 • Het – vanuit een christelijke levensovertuiging – verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking in Oost-Europa in het bijzonder in Moldavië casu quo Roemenië;
 • Het voorzien in een betere toekomst voor kinderen en volwassenen in Oost-Europa;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Beleidsplan:
De stichting tracht dit doel te bereiken door: fondsenwerving in Europa en bijdragen door sponsoren (geld en natura)

Financiële en materiële participatie in onderwijs-, bouw- en landbouwprojecten en bouw van woningen en kerkgebouwen

Beloningsbeleid:
De voorkomende werkzaamheden gebeuren allemaal op vrijwillige basis, zonder geldelijke beloning.

 Verslag van de uitgevoerde werkzaamheden

 • Verzamelen van goederen (in natura) en opslaan in containers tot aan transport
 • Regelen vervoer van hulpgoederen naar Roemenie (5 keer per jaar)
 • Distribueren goederen in Roemenië
 • Financiële hulp geven voor operaties van aandoeningen die levensbedreigend zijn voor kinderen en volwassenen
 • Financiële middelen geven aan individuele gezinnen of scholen of ziekenhuizen die getroffen zijn door een natuurramp, denk bijv aan de overstroming op 10 september 2013
 • Aanschaffen van koeien en paarden en varkens voor arme, individuele gezinnen (waardoor zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien)
 • Het opzetten van landbouwprojecten in Roemeens Moldavië voor hulp op langere termijn, zodat mens meer zelfvoorzienend kunnen zijn
 • Het bouwen van een bejaardentehuis in Slobozia (kansarme en demente ouderen)
 • Het bouwen van een kindertehuis in Marginea (verwaarloosde en ondervoede kinderen)
 • Het bouwen van huizen voor kansarme families
 • Het renoveren van het ziekenhuis in Suceava op afdeling voor kinderen met aids of hepatitus
 • Bouwen van sanitaire voorzieningen, zodat kinderen op school worden toegelaten
 • Aanschaf schooluniformen en schoolspullen voor arme kinderen die naar school gaan
 • 15 scholen voorzien van schoolmeubilair, tl-verlichting, computers, schoolborden en schoolspullen
 • Structurele hulp aan diverse bevolkingsgroepen o.a. Joodse gemeenschap, zigeunergemeenschap
 • Verzorgen van evangelisatieactiviteiten in de zomermaanden

Financiële verantwoording

We werven fondsen door middel van het geven van lezingen in kerken, scholen en verenigingen, bijdragen werven we d.m.v. mond-op-mondreclame, via de website en we verspreiden een nieuwsbrief na elke reis.

Verantwoording