In april 2013 hebben we een weduwnaar in het dorpje Negostina bezocht. Deze man leefde in een kaal vertrek zonder een vloerkleed op de lemen ondergrond. Ook een fatsoenlijk bed was niet aanwezig. Het huisje waar hij in woonde, was eigenlijk niet meer bewoonbaar. We hebben toen besloten deze man te helpen. In de zomermaanden van 2013 hebben we door een sponsor zijn huisje volledig kunnen renoveren.
Ook hebben we voor een nieuwe kachel gezorgd. En zoals ook bij andere gezinnen hebben we hem voorzien van kleding, schoenen en levensmiddelen.